Top novinka

Program WinCITY Registratúra©

V súvislosti s elektronickou správou registratúry intenzívne rezonoval medzi tvorcami informačných systémov aj používateľmi termín 30.6.2022, ku ktorému bolo nevyhnutné absolvovať nanovo certifikáciu informačných systémov na správu registratúry. Opäť sme s WinCITY Registratúra© v silnej konkurencii obstáli a získali vyššiu úroveň certifikácie. Úspešné ukončenie procesu tzv. recertifikácie používateľom garantuje, že informačný systém na správu registratúry je v súlade a v zhode s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry v znení najnovšieho opatrenia MV SR č. 203/2021. Produkt spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o. získal potrebný certifikát o posúdení zhody (č. SVS-OAR1-2022/019793) strednej úrovne vo verzii WinCITY Registratúra, V.2022.1 eGov ku dňu 30.6.2022 a vyhovuje tak potrebám pôvodcov registratúry.

Prebiehajúce akcie

Jarná zľava na program WinCITY Cintorín s digitálnym zameraním cintorína

Za zvýhodnených podmienok Vám v jarnom období ponúkame možnosť zakúpenia overeného komplexného systému na správu cintorína, ktorý zahŕňa softvérové vybavenie (program WinCITY Cintorín, voliteľne rozšíriteľný o editory hrobov a fotografií), zameranie cintorína, vytvorenie digitálnej mapy hrobov, zber fotografií náhrobkov a zber údajov. ... celý text Celý text
Topset napiste nam

napíšte nám

Telefón:
02/65935 798
02/65459 251

Fax:
02/65934 209

        Viac informácií
        Akcie