Top novinka

Program WinCITY Registratúra©

Neustále sa snažíme napredovať pri zvyšovaní kvality poskytovaných produktov a služieb. Túto ambíciu sme opäť potvrdili pri certifikácii informačného systému na správu registratúry WinCITY Registratúra©, ktorému bol k dátumu 31.01.2024 v rámci opätovnej recertifikácie udelený najvyšší stupeň zhody - Vysoká úroveň s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry v znení najnovšieho opatrenia MV SR č. 203/2021. Produkt spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o. získal potrebný certifikát o posúdení zhody (č. SVS-OAR1-2024/015194) vysokej úrovne vo verzii WinCITY Registratúra, V.2024.1 eGov (OVM, Školy, PO) od uvedeného dátumu a vyhovuje tak potrebám najnáročnejších pôvodcov registratúry.

Prebiehajúce akcie

Jarná zľava na program WinCITY Cintorín s digitálnym zameraním cintorína

Za zvýhodnených podmienok Vám v jarnom období ponúkame možnosť zakúpenia overeného komplexného systému na správu cintorína, ktorý zahŕňa softvérové vybavenie (program WinCITY Cintorín, voliteľne rozšíriteľný o editory hrobov a fotografií), zameranie cintorína, vytvorenie digitálnej mapy hrobov, zber fotografií náhrobkov a zber údajov. ... celý text Celý text
Topset napiste nam

napíšte nám

Telefón:
02/65935 798
02/65459 251

Fax:
02/65934 209

        Viac informácií
        Akcie